Solcraft Sp. z o.o.

Inwestorzy budowlani coraz częściej zwracają uwagę na stosowanie innowacyjnych, szczególnie pod kątem energooszczędności i ekologii, materiałów i surowców budowlanych, mając na uwadze obniżanie kosztów oraz poszanowanie środowiska naturalnego. W zakresie wytwarzania tego typu materiałów budowlanych wyspecjalizowała się firma Solcraft Sp. z o.o., oferując zainteresowanym klientom proekologiczne, energooszczędne i jednocześnie wielofunkcyjne produkty, nierzadko łączące w sobie cechy materiałów budulcowych – wytrzymałość, i termodynamicznych – dobre właściwości termoizolacyjne.


Solcraft Sp. z o.o.
Bogdanka 7F
95-060 Brzeziny
tel. +48 22 723 83 2